В днешно време интернет, компютрите, компютърните мрежи и технологии са буквално навсякъде в ежедневието, във всяка професия, в реалния живот. Интересен е въпроса кои езици са най-популярни в глобалната мрежа. По-долу е и отговорът, според статистически данни.

Езиците през 2013

Най–използваните езици в Интернет по данни на http://w3techs.com, са Английски, Руски, Немски, Испански, Френски, Китайски, Японски, Португалски, Италиански, Турски и Арабски. Владеенето на някой или някои от изброените езици е сериозни предимство.

Руският език взема сериозно предимство пред останалите и се котира на втора позиция, веднага след английския.

най-използваните езици в Интернет

Данните са от 19.03.2013. Източник: http://w3techs.com/blog/entry/russian_is_now_the_second_most_used_language_on_the_web

Езиците през 2014

На долната статистическа графика може да видите използването на езиците през 2014 година. Изследването е актуално към 30 Юли 2014

най-използваните езици в Интернет 2014

Categories: Лаптопи